Notis Privasi

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda menggunakan iSolat untuk mendapatkan waktu solat. Apabila anda menghantar maklumat untuk menambah atau mengemaskini masjid, data nombor siri telefon (IMEI) akan diambil bagi tujuan menyekat pengguna yang tidak beretika.