Skip to main content

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi USM Kejuruteraan

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN 2023

soalselidik23 pemenang

PPKT, 21 Disember 2023 - Tahniah dan terima kasih kepada pelanggan yang meluangkan masa untuk menjawab Soal Selidik Perkhidmatan Pelanggan, Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi (PPKT) Kampus Kejuruteraan samada dalam talian,walk-in di kaunter ServisDesk@PPKT atau semasa Hari Bersama Pelanggan di Perpustakaan pada 8 dan 9 November 2023. Seramai 510 responden telah memberikan respon dan cadangan penambahbaikan untuk perkhidmatan PPKT di masa hadapan.

Sebagai tanda terima kasih, kami menjemput responden yang bertuah untuk menerima cenderahati kecil dari PPKT. Salah seorang daripada 10 orang bertuah yang memberi maklum balas secara dalam talian ialah Encik Mohammad Salehuddin bin Abdul Hamid dari Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik.

Kami berharap anugerah ini akan menggalakkan lebih ramai responden untuk mengambil bahagian dalam Soal Selidik Kepuasan Pelanggan PPKT akan datang.