Skip to main content

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi USM Kejuruteraan

Rangkaian

networking Sistem rangkaian utama untuk Kampus Kejuruteraan menggunakan sambungan ‘fiber-optic’ 1GBps bagi setiap sambungan ‘distribution switch’ dan pengguna akan membuat sambungan melalui kaedah ‘Ethernet’.

Antara fakta-fakta menarik :

· 4 Gbps antara Core backbone
· 2 Gbps dari Distribution ke Core Backbone
· 1 Gbps dari Faculty/Dept Access ke Distribution Backbone
· 1 Gbps dari Core ke Gateway switch
· 100/1000Mbps Access switch kepada pengguna

Kemudahan capaian internet terkini telah dinaiktaraf pada pertengahan tahun 2015 daripada talian Metro-E 200Mbps kepada talian Metro-E 1Gbps disebabkan perkembangan teknologi serta penggunaan internet semakin meluas. Talian antara kampus juga dinaiktaraf ke 50Mbps bagi setiap kampus cawangan.

Perkhidmatan rangkaian merangkumi LAN (Local Area Network),  WAN (Wide Area Network), DNS Registration, Pengurusan Pelayan dan khidmat nasihat kepada pengguna. Antara produk yang ditawarkan  ialah permohonan nod rangkaian, perkhidmatan wireless serta akses Internet bagi tujuan majlis-majlis tertentu.

Untuk mendapatkan perkhidmatan ini, hubungi kami melalui kaedah berikut: