Skip to main content

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi USM Kejuruteraan

Kad Pintar

smartcardPPKT  menyediakan perkhidmatan kad pintar bagi keseluruhan pengguna USM Kejuruteraan bagi memastikan keselamatan peralatan serta setiap akses direkodkan bagi memudahkan pemantauan. Terdapat 146 pintu yang dilengkapi dengan sistem kad pintar merangkumi keseluruhan Kampus Kejuruteraan.

Polisi ditetapkan bagi membolehkan pengguna mengakses pintu yang dibenarkan sahaja. Ia bertujuan mengelakkan penyalahgunaan serta menghadkan akses pengguna.

Untuk membuat aduan untuk perkhidmatan ini, hubungi kami melalui kaedah berikut: