Skip to main content

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi USM Kejuruteraan

Visi & Misi

VISI

PPKT berperanan sebagai pemangkin kepada inovasi. Melengkapkan peranan operasi dengan keperluan strategik  ICT berasaskan pengetahuan, penyelidikan dan inovasi peringkat setempat dan global.

MISI

Berperanan sebagai pembekal perkhidmatan ICT yang kompeten dan berkesan dalam konteks:

- Pengajaran dan Pembelajaran
- Penyelidikan dan Inovasi
- Proses Pengurusan

PPKT memastikan ketersediaan perkhidmatan yang boleh harap terhadap infrastruktur dan perkhidmatan yang diberikan selaras dengan keperluan operasi dan strategik Universiti.


OBJEKTIF

Memastikan kesinambungan perkhidmatan ICT terhadap visi dan misi Universiti dengan:

  1. Menyumbang kepada agenda APEX
  2. Menyediakan perkhidmatan sokongan pelanggan yang cemerlang
  3. Menyumbang kepada penambahbaikan kemahiran yang berkesan