Skip to main content

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi USM Kejuruteraan

Perisian Pelajar

PERISIAN PERCUMA UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Terdapat sejumlah perisian yang boleh digunapakai oleh pelajar yang disediakan oleh ‘Autodesk’s Education Community’ secara percuma di http://www.autodesk.com/education/free-software/all


 

 

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (ENGINEERING SOFTWARE)

1.

PERSONAL INSTALLATION GET FROM MATHWORK PORTAL.

Here is portal link:

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/universiti-sains-malaysia-31244178.html

Login using email usm

2.

SOLIDWORKS 2017, CATIA, ANSYS (dapatkan dari Encik Jamari PPK Mekanik)

3.

MATHEMATICA (WINS)

As a reminder, you can download and manage your product through the Wolfram User Portal: https://user.wolfram.com

4.

AUTODESK

Untuk makluman, activation Autodesk adalah direct melalui web, jadi aduan bagi sebarang permasalahan boleh dibuat melalui https://asean.autodesk.com/support/contact-support

5.

SPSS 27.0 / 28.0

MICROSOFT

 1 

 Office 365 (owa.usm.my)

2.

Azure portal link https://azure.microsoft.com/en-us/features/azure-portal/

Login USM student ID

GRAFIK

Adobe.com (tidak dibekalkan kepada pelajar)
Penggunaan di makmal PTJ sahaja.Untuk mendapatkan perkhidmatan ini, hubungi kami melalui kaedah berikut: