Skip to main content

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi USM Kejuruteraan

Keselamatan ICT

Keselamatan ICT adalah bermaksud keadaan di mana segala urusan menyedia dan membekalkan perkhidmatan yang berasaskan sistem ICT berjalan secara berterusan tanpa gangguan yang boleh menjejaskan urusan tersebut.netsecurity

 PPKT berperanan memastikan keselamatan ICT diamalkan oleh warga USM bagi memastikan tiada ancaman Siber serta penyalahgunaan kemudahan ICT yang dibekalkan oleh universiti. Pihak Pengurusan telah menetapkan polisi keselamatan yang perlu dipatuhi oleh setiap pengguna USM. Antara perkhidmatan umum yang disediakan  Active Directory, UTM (Unified Threat Management), Content Filtering, Endpoint Security, AAA (Authentication, Authorization & Auditing) dan audit perisian.


pengurusan akaun identiti

 

Untuk sebarang masalah, hubungi kami melalui kaedah berikut: