Skip to main content

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi USM Kejuruteraan

JK Aset 2023-2024

Senarai Ahli Jawatan Kuasa Aset 2024 

Pegawai Aset PPKT                      : Encik Mohd Kusairay bin Musa
                                                          : Puan Mashaili binti Saad
                                                          : Puan Suzana binti Mahamud


Pegawai Pemeriksa Aset PPKT  : Encik Sheikh Md Roshaidi bin Sheikh Daud
                                                          : Encik Wan Ahmad Sarbini bin Wan Mohd Ali
                                                          : Encik Suhaimi bin Saibon


Pegawai Penerima Aset PPKT    : Puan Hafsah binti Mohd Sahar@Zahar
                                                          : Puan Umul Hapsah binti Mohamad
                                                          : Encik Mohamad Khairi bin Osman