Skip to main content

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi USM Kejuruteraan

JK Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Senarai Ahli Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Peringkat PPKT 3 Januari 2022 hingga Dis 2024.

Pengerusi                                  : Encik Mazlifendirizan bin Md. Rejab
Setiausaha                                : Puan Mashithah binti Md. Hasim
Ketua Pegawai Keselamatan : Encik Sheikh Md Roshahidi bin Sheikh Daud (PPKT)
Ahli                                              : Encik Harull Al-Rashid bin Shahamin Faizal Kung (Aras Atas)
                                                     : Encik Hishammudin bin Endan (Aras Bawah)