Skip to main content

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi USM Kejuruteraan

Garis Panduan Amalan Hijau PPKT

Garis Panduan Amalan Hijau PPKT merupakan sebuah dokumen yang mengandungi iltizam warga PPKT Kampus Kejuruteraan di dalam mengadaptasi amalan-amalan murni ke arah pemuliharaan dan kelestarian alam semulajadi. Dokumen ini mengandungi perkara-perkara seperti :

  • Objektif Amalan Hijau PPKT
  • Pelan Tindakan dari aspek penjimatan tenaga, air, kertas, amalan 3R, dan lain-lain
  • Petunjuk Prestasi
  • Deklari Warga PPKT 

Sila muat turun dokumen tersebut di sini.