Skip to main content

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi USM Kejuruteraan

Telefon

PPKT menyediakan perkhidmatan telefon bagi memudahkan komunikasi antara  pengguna. Menggunakan sistem PABX(Private Automatic Branch Exchange) MX-One untuk menghubungkan pengguna antara kampus melalui VoIP serta pengguna luar melalui sambungan talian Telekom.  

PPKT juga menyediakan perkhidmatan mel suara untuk pengguna tertentu sahaja serta teknologi-teknologi terkini seperti IP phone dan soft phone. USM juga merancang menuju ke arah penggunaan Unified Communication (UC) dalam mengikuti perkembangan teknologi yang kian berkembang pesat dalam bidang telekomunikasi ini.

Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah permohonan nod telefon serta direktori telefon atas talian.

Untuk mendapatkan perkhidmatan ini, hubungi kami melalui kaedah berikut: