Skip to main content

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi USM Kejuruteraan

Jawatan Kuasa Pengurusan PPKT

Jawatan Kuasa Pengurusan PPKT

  1. Timbalan Pengarah                                          : En. Mazlifendirizan bin Md. Rejab
  2. Penyelaras                                                         : En. Mohd Kusairay bin Musa
  3. Ketua Sekyen Infostruktur                              : En. Mohamad Khairi bin Osman
  4. Ketua Sekyen Aplikasi, Web & Multimedia  : Puan Nurzalina binti Nordin
  5. Ketua Sekyen Korporat                                   : Puan Mashithah binti Md Hasim
  6. Setiausaha                                                        : Puan Suzana binti Mahamud